הפחתת מיסוי מקרקעין והשבחה

 
 
 במכירה או ברכישה של נכס מקרקעין, צפויים לחול מיני מסי מקרקעין רבים ומגוונים, אשר את מרביתם ניתן להפחית ו/או שלא לשלם בכלל. זאת על ידי ניצול פטורים מסויימים ועל ידי תכנון מס נכון, שניתן לקבל במסגרת ייעוץ של בעל מקצוע – שמאי מקרקעין מוסמך.
 
 

 המסים הצפויים לחול, בין היתר, בעסקת מקרקעין הינם כדלקמן: מס רכישה, מס שבח, היטל השבחה, מס רכוש, תשלומי מינהל (דמי הסכמה, דמי היוון, ודמי היתר).
 

משרדנו מתמחה בתחום מיסוי המקרקעין, לרבות תשלומי המינהל על סוגיו, ונותן שירותים הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עיסקיים. במשרדנו ניתן לקבל, בין היתר, ייעוץ והכוונה בטרם ביצוע העסקה (לרבות אומדן המיסוי הצפוי לחול בעת עסקת המקרקעין), חוות דעת שמאית נגדית אשר תהווה השגה על דרישת המס וכן השתתפות במידת הצורך בדיונים ברשויות מיסוי מקרקעין ו/או במינהל מקרקעי ישראל.

_____________________________________________________________________________________________________________ 


היטל השבחה

על פי הוראות, התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 נקבע, כי במידה שחלה עליית שוויים של המקרקעין כתוצאה מאישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג, ישלם בעליהם של המקרקעין היטל השבחה לועדה המקומית.
 

לאחרונה (בתאריך 1/5/2009), בוצע תיקון לחוק (תיקון 84), לפיו, בין היתר, ניתן לערער על שומת ההשבחה של הוועדה, בשתי חלופות כדלקמן:

1. ניתן לערער על גובה השומה על ידי פניה ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין תןך 45 ימים מקבלת השומה בבקשה שימנה שמאי מכריע שיכריע בין הצדדים.
 

2. ניתן לערער על גובה השומה ו/או על עצם החיוב כשלעצמו תוך 45 ימים מקבלת השומה לוועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה.


שמאי מקרקעין ארז ישר מתמחה בהגשת השגות להיטל השבחה ועומד מאחורי הצלחות רבות של הפחתת ההיטל.
שירותנו בהליך זה כוללים: עריכת חוות דעת מקצועית (חוות דעת שמאית המהווה השגה על שומת ההשבחה של הועדה)השתתפות במידת הצורך בדיונים עם שמאי הועדה, ו/או בוועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה, וכן ייצוג בפני שמאי מכריע. 
 

 
 

                                                                         
                                                                                  נשמח לעמוד לשירותכם

 

גרסה להדפסהגרסה להדפסה      שליחה לחברשליחה לחבר      
 
 
 

 

רחוב ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון) תל אביב ת"ד 16444  |  רחוב צה"ל 4 אשקלון ת"ד 5405

 טל משרד: 4100730 - 077     טלפקס: 4100731 - 077     נייד: 5442133 - 050     דוא"ל: erezyashar3@gmail.com 
 דף הבית | הערכות שווי ושומות IFRS | מינהל מקרקעי ישראל | הפחתת מיסוי מקרקעין והשבחה | צור קשר