שיחת חינם
 
 

מינהל מקרקעי ישראל

 
 
  שטחה של מדינת ישראל מונה כ-‎22  מיליון דונם, כאשר כ- ‎93% משטח זה מנוהל על ידי מינהל מקרקעי ישראל. הבעלים של 93% מאדמות המדינה הינם:

1. מדינת ישראל 
2. קרן קיימת לישראל
3. רשות הפיתוח
 


לרוב התושבים במדינת ישראל קיימות זכויות חכירה בנכס, ולא זכויות בעלות. מינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל") רשאי לנהל ולגבות תשלומים מן החוכרים כמפורט להלן:  דמי חכירה /  דמי הסכמה / דמי היתר / דמי היוון .
 
על כל אחד מן התשלומים הנ"ל ניתן לערער ולהגיש השגה על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, תוך 30 יום ממתן ההודעה על התשלום.
 
משרדנו מתמחה בהגשת השגות למינהל מקרקעי ישראל לצורך הפחתת תשלומי מינהל המפורטים לעיל.
 
שירותנו כוללים בין היתר, עריכת חוות דעת מקצועית (חוות דעת שמאית המהווה השגה על שומת המינהל) השתתפות בדיונים במינהל מקרקעי ישראל וייצוג בפני שמאי מכריע במידת הצורך.

 

 
גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר